You are here

Opcje PvP w Revelation Online obejmuj

Submitted by playerhot on Tue, 05/02/2017 - 19:10

Opcje PvP w Revelation Online obejmuj?:

Otwarty ?wiat PvP: Po osi?gni?ciu 40 poziomu gracze otrzymaj? mo?liwo?? wej?cia do otwartego ?wiata PvP, w którym mog? pojedynkowa? si? z innymi graczami, tropi? i usuwa? z?oczyńców, m?ci? buy revelation online gold poleg?ych przyjació? lub, wspólnie ze sprzymierzeńcami, broni? rzadkich stworów. Mog? tak?e wypowiada? w?asne wojny, ale musz? uwa?a? na system kar. System ten mo?e spowodowa?, ?e gracze zabijaj?cy innych w niehonorowy sposób mog? straci? pewne przedmioty po tym, jak sami zgin?. Jest to system wysokiego ryzyka i wysokich nagród.
    
Areny i pola walki: Areny dost?pne s? tylko dla najlepszych graczy ze wszystkich serwerów, którzy( mog? walczy? przeciwko sobie w systemie 3 na 3. Po zakończeniu sezonu gladiatorzy zabior? ze sob? do domu nagrody, tytu?y i miejsca w rankingach. Pola revelation online gythil walki równie? rz?dz? si? swoimi prawami i obejmuj? zró?nicowane mapy na 10 vs. 10, 20 vs. 20, a nawet 30 vs. 30 graczy.
    
Walki gildii i obl??enie zamku: Gildie mog? codziennie stan?? w szranki i wybra? wielko?? toczonych walk, od ma?ych potyczek a? po wojny 50 na 50. Walka o jedn? z twierdz w Nuanor mo?e przybra? ogromne rozmiary. Setki graczy mog? obra? pozycje obronne na wa?ach lub atakowa? fort rami? w rami? z przyjació?mi z gildii.

Revelation Online to zapieraj?cy dech w piersi tytu? z gatunku MMO. Gracze odkryj? t?tni?cy ?yciem ?wiat Nuanor i jego pradawne tajemnice. Do?wiadcz? przy tym zupe?nej wolno?ci dzi?ki lataj?cym wierzchowcom, zdob?d? najwy?sze szczyty i zanurz? si? cheap revelation online gythil – w Revelation Online nie ma miejsc niedost?pnych dla graczy. BY http://www.playerhot.com/games/revelation-online/Golds here now.. well done, come here for more RO game fun!